08 September 2007

Panduan Solat Gerhana


Hukum solat sunat gerhana
Ulama telah bersepakat tentang hukum sunat muakkad bagi melaksanakan solat sunat gerhana, hukum sunatnya sama dengan hukum solat dua hari raya, jika kita boleh memasukkan kedalam kalender hijri setiap tahun dengan tarikh yang berkaitan dengan permulaan dua hari raya samaada secara rukyah atau hisab, ia sebagai persediaan untuk meraikan dua hari tersebut dengan solat sunat sebagai tanda syukur dan gembira kita.
Mengapa kita tidak memasukkan tarikh akan berlakunya gerhana dalam tahun yang sama sebagai persediaan untuk melakukan tuntutan yang sama dengan penuh rasa hina dan rendah diri dihadapan pemilik kita, sebagai menyeimbangi dari rasa gembira yang kita rasakan setiap tahun, seperti solat sunat dua hari raya yang mengajak semua lapisan samaada lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau orang tua untuk sama-sama melaksanakannya, begitu juga dengan solat sunat gerhana.
Namun fenomena gerhana tidak boleh disamakan dengan kita meraikan dua hari raya, solat sunat dua hari raya boleh dilakukan dimana sahaja tempat kita berada dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama, tetapi solat sunat gerhana hanya dilakukan ditempat yang menerima nampaknya gerhana, jika satu tempat seperti di afrika utara ini yang sudah mengetahui dengan ramalan akan berlakunya gerhana matahari separuh pada 29 safar nanti, tetapi gerhana tidak berlaku disini, maka tidaklah disunatkan untuk melakukan solat gehana.
Para ulama dalam menghukumkan tentang solat sunat gerhana telah mangambil dalil dari surah Fussilat ayat 37,لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
maksudnya ” janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah”
juga dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, maksudnya “Sesungguhnya kedua-dua matahari dan bulan adalah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak berlaku gerhana kerana kematian atau kerana hidupnya seseorang, apabila kalian menyaksikan fenomena gerhana tersebut maka solatlah dan berdoalah…”
Menurut imam Ibrahim al-Baijuri antara hikmah berlakunya fenomena gerhana ini ialah sebagai peringatan kepada golongan penyembah matahari dan bulan bahawa kedua-dua matahari dan bulan adalah makhluq yang tunduk dan patuh pada kekuasaan Allah, sekiranya keduanya adalah tuhan sebagaimana dakwaan mereka nescaya akan menjaga dirinya dari kekurangan, lalu mengapakah cahayanya boleh hilang seketika.

Bagaimana melaksanakan solat sunat gerhana
Diatas saya telah menyatakan tentang hukum solat gerhana, beserta asal dalil datang hukumnya, pada perenggan ini saya berpindah kepada tatacara melaksanakannya yang sememangnya berbeza dengan solat sunat yang lain, sebelum itu sebagai pembuka kata bagi tatacara, dan tanbih sebelum memulakan solat gerhana seperti solat sunat dua hari raya kita disunatkan mandi terlebih dahulu tetapi tidak disunatkan memotong kuku atau bercukur kerana waktu yang sempit, disunatkan juga memakai pakaian yang biasa (pakaian harian), bukan pakaian yang cantik-cantik, seperti solat sunat istisqo.
Waktu disunatkan solat sunat gerhana ialah ketika mulanya gerhana, berakhir dengan berlalunya gerhana dan keadaan menjadi seperti sedia kala, tidak diharuskan menambah ruku’ menjadi tiga bagi satu rakaat sekalipun gerhana berlaku panjang, atau memendikkan ruku’ menjadi satu bagi satu rakaat sekalipun gerhana sudah berlalu, sekiranya gerhana berlalu dan hilang sedang kita masih dalam keadaan bersolat maka dikira sah, jika gerhana berlaku pada waktu yang ditegah padanya kita bersembahyang, maka dengan sebab gerhana kita disunatkan bersembahyang dan makruh pula meninggalkannya jika kita melihat fenomena gerhana, ini adalah disisi mazhab kita, tidak disunatkan azan sebelumnya, hanya memadai dengan iqomus solah.
Dimulakan dengan Takbiratul ihram beserta niat solat sunat gerhana, diikuti dengan doa iftitah, ta’awwuz, membaca al-Fatihah dan membaca surah kemudian ruku’ kali pertama dan bangun kembali kemudian membaca al-Fatihah kembali dan membaca surah, kemudian ruku’ kali kedua dan bangun kembali dan terus sujud seperti solat biasa, kemudian ulang seperti itu pada rakaat yang kedua, begitulah yang dimaksudkan dengan solat gerhana itu dua rakaat, setiap rakaat dua kali bangun dan dua kali ruku‘.
Bagi solat sunat gerhana ini ada dua cara melakukannya, pertama dengan cara yang sempurna kedua dengan cara yang ringkas, cara yang sempurna adalah dengan membaca surah al-baqarah atau yang sekadarnya pada bangun yang pertama, membaca surah ali-Imran atau yang sekadarnya pada bangun yang kedua, membaca surah an-Nisa atau yang sekadarnya pada bangun yang ketiga, seterusnya membaca surah al-Maidah atau yang sekadarnya pada bangun yang keempat, lihat ! panjangkan, saya sendiri belum tentu mampu, lakukanlah mengikut kemampuan, walaupun bukan dengan cara yang paling sempurna, cara ringkasnya, dengan membaca apa-apa surah yang disukai seperti biasa pada keempat-empat bangun itu, atau ikut sahaja berjemaah.
Dalam solat sunat gerhana kita juga disunatkan memanjangkan ruku’ pada keempat-empat kalinya dengan bertasbih kadar panjang 100 ayat surah al-Baqarah pada ruku’ pertama, bertasbih kadar panjang 80 ayat al-Baqarah pada ruku’ bertasbih kadar panjang 70 ayat al-Baqarah pada ruku’ ketiga, bertasbih kadar panjang 50 ayat al-Baqarah pada ruku’ keempat, ini cara yang paling sempurna, jika mahu meringkaskan buat sahaja seperti solat sunat biasa.
Jika solat sunat ini dilakukan secara berjemaah lelaki maka selepas selesai solat bangkitlah imam atau naibnya untuk berkhutbah seperti mana dilakukan pada sembahyang dua hari raya dengan mengikut semua rukun-rukun khutbah, cuma bezanya tidak dimulakan dengan takbir, jika sembahyang bersendirian tidak disyariatkan berkhutbah, jika semua jamaah adalah perempuan tidaklah disyariatkan khutbat, tetapi jika ada dikalangan mereka yang mahu bangun memberi peringatan, itu tidak mengapa, ia dipanggil wa’izhoh bukan khutbah.
Rujukan
1) al-Iqna’ oleh khotib as-Syirbini2) Hasyiatan al-Qolyubi wa Umairoh3) Hasyiah Baijuri bagi syarah fathul Qorib4) al-Kassyaf fi mustolahatil funun, oleh at-tahanawi al-hanafi

07 September 2007

Aqidah teras Amar Maaruf Nahi MungkarDefinisi:
Aqidah: Pada bahasa bererti perjanjian/ ikatan. Pada istilahnya pula aqidah adalah suatu ikatan yang mengikat diri seseorang, pemikiran seseorang, hati seseorang dengan satu keyakinan dan dengan itu kehidupannya menjadi kehidupan yang terarah dan terpimpin[1]

Menyeru kepada kebaikan, amar maaruf dan nahi mungkar:
Amar: perintah/ arahan orang berpengaruh kepada orang yang lebih bawah.
Maaruf : perkara yang baik
[2]/ kebajikan[3]
Nahi : Melarang/ menyekat
Mungkar: keingkaran/ penderhakaan.


Kewajipan dan tujuan amar maaruf nahi mungkar
Firman Allah dalam surah Al- Imran ayat 104 yang bermaksud: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh melakukan kema’rufan dan melarang melakukan kemungkaran dan merekalah orang- prang yang beruntung”. Ayat ini menjelaskan bahawa perlu ada suatu kelompok yang berkuasa dan dipatuhi yang semua unitnya terikat dengan tali Allah (mempunyai kefahaman dan pandangan yang sama terhadap kewujudan dan kehidupan, terhadap nilai- nilai dan amalan, terhadap peristiwa- peristiwa dan menghakimkan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka dengan peraturan Allah) dan dengan tali persaudaraan kerana Allah yang untuk mewujudkan sistem hidup Allah dalam kehidupan manusia.
Pengwujudan sistem ini memerlukan kepada dakwah kepada kebaikan dan dari dakwah inilah orang ramai dapat memahami hakikat sistem ini. Oleh itu, agama Allah di muka bumi ini bukanlah semata- mata berupa nasihat, tunjuk ajar dan penerangan sahaja. Ini adalah sebahagian darinya, sebahagian yang lain pula ialah menjalankan kuasa menyuruh dan melarang untuk menegakkan kema’rufan, menolak kemungkaran dari kehidupan manusia, memelihara tradisi kelompok terpilih (jemaah mukminin) dari golongan dan pandangan- pandangan yang berkepentingan duniawi.
Oleh sebab itulah dakwah kepada kebaikan dan menyuruh kepada kema’rufan dan melarang kemungkaran itu merupakan tugas yang bukan senang dan mudah apabila kita melihat kepada tabiatnya dan kepada pertentangannya dengan nafsu- nafsu keinginan manusia dan dengan kepentingan- kepentingan setengah- setengah mereka dan dengan keangkuhan setengah- setengah yang lain.

Wujudnya ‘kelompok mukminin’ ini menyediakan suasana yang kondusif yang memastikan sistem Ilahi dapat bernafas dan menjelmakan dirinya dalam bentuk yang wujud di alam realiti. Suasana yang soleh ini membentuk unit- unitnya yang teruja kepada kebaikan sensitif kepada kemungkaran[4]. Suasana inilah yang cukup digeruni dan disedari oleh musuh- musuh Islam. Mereka merencanakan segenap helah dan tipu daya untuk merosakkan keimanan dan ukhuwah yang terbina. Kerana inilah kekuatan kita yang nyata.

Rujukan:
[1] Aqidah & Perjuangan, Hj Fadzil Mohd Nor.
[2] Kewajipan gerakerja dalam jamaah Islam, Dr. Abdullah Azzam.
[3] Dasar- dasar ilmu dakwah, Dr. Abdul Karim Zaidan
[4] Tafsir Fi Zilalil Quran (jilid 2), Syed Qutb.

05 September 2007

Lets Save our Animals from extinction
Bismillah.
Today, many of our cutie organisms have been lost and half of them are facing the same situation. In the holy Qura'an Allah said" all of the destruction which happen in the world were caused by human hand (action).
As I'm a biodiversity student, I hope you all will make an action to solve this problems together.


Thanks for all conservationist! like you friends...
Pandangan Para Ulama' Sekitar Tawassul

Makna tawassul
· Perantaraan dalam berdoa atau seumpamanya. Biasanya peribadi yang terlibat dalam tawassul ialah para rasul, nabi, para wali, solihin sama ada hidup ataupun yang telah mati. (Mohd Ziadi, 2000)
· Bermohon kepada Allah dengan kehebatan seseorang atau dengan haknya atau seumpamanya sebagai perantaraan (Al-Khatib, 2001)
· Bersumpah kepada Allah dengan para anbiya’dan para solihin atau bermohon dengan diri mereka (sebagai perantaraan).
· Contoh tawassul: Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berkat dan kehebatan si fulan bin si fulan maka perkenankanlah doaku….

Hukum bertawassul
· Ahli sunnah menghukumkan tawassul sebagai harus iaitu dibolehkan.
· Sesetengah ulama’ menegah amalan bertawassul kerana dibimbangi masyarakat awam terlibat dengan syirik kepada Allah.

Kesan tawassul terhadap ‘aqidah
· Tawassul bukanlah termasuk perbuatan yang syirik kerana kita tidak beri’tiqad bahawa mereka yang memberi bekas dan kesan tetapi hanya Allah yang menentukan segalanya.
· Sebelum bertawassul, orang yang terlibat mesti beri’tiqad bahawa Allah sahaja yang memberi kesan dan bekas dalam sesuatu keputusan manakala orang yang ditawassulkan itu hanyalah penyebab sahaja.
· Sekiranya orang yang bertawassul beranggapan bahawa orang yang ditawassulkan (perantaraan) itu mempunyai kuasa mutlak (dalam menunaikan hajatnya) dan bukan kuasa Allah, maka baru boleh dihukumkan syirik (Mohd Ziadi, 2000)

Pendapat Imam Hassan Al- Banna mengenai tawassul.
· Masalah tawassul adalah khilaf far’i (perselisihan pada perkara cabang).
· Sebagai ahli gerakan Islam, kita tidak boleh ta’asub pada pihak yang mengharuskan tawassul mahupun pihak yang menegahnya kerana tiada nas yang qat’i dalam masalah ini.
· Namun, tiada tegahan untuk meneliti secara ilmiyyah dan murni pada perkara ini tanpa mengeheretnya kepada perdebatan yang tercela, ta’asub, saling kafir- mengkafir dan menuduh fasiq. Wallahua’lam.

Rujukan:
Mohd Ziadi Abdullah (2000). Pegangan Sejati Ahli Sunnah Wal- Jamaah, Suatu Keluhuran dan Kemurnian Pegangan Hidup. Kuala Lumpur. Syathariyah Niagajaya Sdn Bhd.
Muhammad ‘Abdullah Al- Khatib (2001). Penjelasan di Sekitar Risalah Ta’alim. Shah Alam. Dewan Pustaka Fajar.

04 September 2007

Ibadat umat terdahulu


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Di dalam Al-Quran kita menemukan dalil bahwa umat-umat terdahulu disebut juga dengan umat Islam. Bahkan mereka pun disyariatkan untuk melakukan shalat, puasa, zakat, haji dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Termasuk berlaku juga syariat dan hudud seperti rajam, potong tangan, cambuk dan seterusnya.
Kalau pun ada perbedaan, berkisar pada tataran teknis saja. Di mana perbedaan ini dapat terjadi karena dua faktor. Pertama, karena faktor perbedaan dari Allah. Kedua, karena faktor bias dan penyelewengan para penerus agama tersebut.
Umat Terdahulu Mengerjakan Shalat, Puasa, Zakat dan Haji
Selain berstatus muslim, umat terdahulu juga diperintahkan untuk mengerjakan ibadah ritual seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
Shalat dan Zakat
Nabi Isa alaihissalammenyebutkan bahwa Allah SWT telah memerintahkannya melakukan shalat dan zakat.
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku shalat dan zakat selama aku hidup. (QS. Maryam: 31)
Namun mereka hanya dibenarkan shalat di dalam mihrab (tempat shalat khusus), tidak boleh dikerjakan di sembarang tempat. Bahkan tanah yang kita injak ini tidak suci bagi mereka, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertayammum.
Sedangkan khusus untuk nabi Muhammad SAW, shalat boleh dikerjakan di mana saja di atas tanah dan tanah itu bisa dijadikan media untuk bersuci (tayammum). Sesuai dengan sabda beliau SAW:
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواهما أحمد
Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukkku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Di manapun shalat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersci. (HR Ahmad 5: 248)
Tentunya shalat mereka tidak lima waktu seperti kita sekarang ini, karena perintah shalat lima waktu hanya ada setelah mi'rajnya Rasulullah SAW.
Shalat yang diwajibkan kepada nabi Sulaiman adalah shalat Ashar, yaitu shalat pada sore hari.
Bangsa Arab jahiliyah pun mengenal shalat, namun seperti yang disebutkan dalam firman Allah, teknis ritualnya sudah mengalami pergeseran total dari yang seharusnya. Tinggal berbentuk siulan dan tepuk tangan.
Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal: 35)
Dan shalatnya umat kristiani sepeninggal nabi Isa telah bergeser menjadi nyanyi-nyanyi di gereja, bahkan sekedar meletakkan tangan segitiga. Mereka bahwa ruku' dan sujud bukan kepada Allah, melainkan kepada pemuka agama mereka.
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-Taubah: 31)
Puasa
Ritual puasa adalah ibadah yang dilakukan umat terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 183)
Namun bentuk puasa umat terdahulu sedikit berbeda dengan puasa yang disyariatkan kepada umat nabi Muhammad SAW.
Misalnya puasa yang Allah syariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya, mereka diwajibkan puasa seumur hidup setiap dua hari sekali berselang-seling. Sedang kita hanya diwajibkan puasa satu bulan saja dalam setahun, yaitu bulan Ramadhan.
Puasa yang dilakukan Maryam adalah tidak berbicara kepada manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran:
Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini."(QS. Maryam: 26)
Haji
Ritual ibadah haji di Makkah sudah dijalangkan jauh sebelum nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan puteranya Ismail telah mempelopori ritual itu belasan abad sebelum turunnya Al-Quran.
Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam juga melakukan ritual haji saat bertemu kembali dengan isterinya di Jabal Rahmah.
Dan sebelumnya, para malaikat yang diutus Allah SWT ke muka bumi telah membangun ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang sudah ada semenjak manusia belum diciptakan.
Namun seiring dengan perjalanan waktu, bentuk teknis ritual haji mengalami pergeseran dan penyimpangan. Hal ini terekam saat Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab saat itu masih menjalankan ritual tawaf di sekeliling ka'bah, namun dengan cara telanjang tanpa busana, sambil bertepuk-tepuk tangan. Ka'bahnya sendiri dikotori dengan 360 berhala yang menggambarkan syirik kepada Allah.
Menjelang akhir hidupnya, Rasulullah SAW bersama ratusan ribu shahabatnya melaksanakan ritual haji. Sejarah mencatatnya sebagai haji wada'. Dan ritual haji wada' ini menjadi tonggak pelurusan kembali ritual ibadah haji sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dikunci dengan sabda beliau: Kudzu 'anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian.
Wallahu a'lam bishshawab, wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

03 September 2007

Khutbah Rusila

http://www.harakahdaily.net/bm/index.php?option=com_content&task=view&id=9390&Itemid=91

Asas Ilmu Tasawuf

Syarat-syarat untuk mencapai taraf nafsu mutmainah:
a) Banyak bersabar .

b) Banyak menderita yang di alami oleh jiwa .

Imam Al-Ghazali r.a. telah menggariskan sepuluh sifat Mahmudah / terpuji di dalam kitab Arbain Fi Usuluddin iaitu :
1) Taubat .
2) Khauf ( Takut )
3) Zuhud
4) Sabar.
5) Syukur.
6) Ikhlas.
7) Tawakkal.
8) Mahabbah ( Kasih Sayang )
9) Redha.
10) Zikrul Maut ( Mengingati Mati )Dan Imam Al-Ghazali juga telah menggariskan sepuluh sifat Mazmumah / tercela / sifat keji di dalam kitab tersebut iaitu :
1) Banyak Makan
2) Banyak bercakap.
3) Marah.
4) Hasad.
5) Bakhil.
6) Cintakan kemegahan.
7) Cintakan dunia .
8) Bangga Diri.
9) Ujub ( Hairan Diri ).
10) Riya' ( Menunjuk-nunjuk).

elok juga diamalkan doa ini :Ya Allah,bersihkanlah hatiku dari sifat sifatmazmumah dan hiasilah diriku dengan sifat sifatmahmudah. Amin.peringatan juga
utk diri ini...

Wawasan Dakwah


Assalamualaikum sahabat- sahabiah tercinta...

TEORI DAKWAH


Mari kita tanya diri kita masing-masing yang menyangkut pangkat daei di dada.


Apakah tujuan utama dakwah kita? apa matlamatnya? kemana kita naka bawa mad'u kita? Apa yang kita nak ubah pada mad'u kita?


Perbincangan kita pada kali ini berkisar berkenaan prinsip asas dakwah.


Abu al- a'la al maududi didalam bukunya yang bertajuk asas- asas islam menyatakan bahawa pada asasnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah Muslim pada fitrahnya. Hal ini kerana berdasarkan kepada pengertian Islam itu sendiri iaitu tunduk patuh, menyerah diri kepada Allah dalam erti kata lain bertaqwa kepadaNYA dengan sebenar- benar taqwa iaitu taat kepada aturan yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Tetapi akhirnya manusia mengotori fitrahnya dengan pelbagai kekotoran. Mengotorkan fitrah aqidahnya dengan syirik, fitrah syariatnya dengan kekufuran, fitrah tasaufnya dengan penyelewengan dan sebagainya.


Sesungguhnya Islamlah agama yang menjadi satu- satunya agama fitrah yang dianuti oleh seluruh nabi- nabi dan rasul- rasul. Kembali kepada Islam beerti kembali kepada fitrah. Islam menyediakan bagaimana kita beraqidah secara fitrah, berakhlak secara fitrah dan menjalani kehidupan secara fitrah. Dan sesungguhnya kita hadir ke dunia ini dalam keadaan fitrah dan Allah tidak akan menerima kepulangan kita melainkan dengan keadaan fitrah jua. Itulah maksud firman Allah; wahai orang- orang yang beriman bertaqwalah kamu dengan sebenar- benar taqwa dan jangan sesekali kamu kembali kepada Allah (mati) melainkan dalam keadaan fitrah (Islam).


Fitrah yang suci bersih ini akan terpelihara andai kita dapat mengenali kekotoran- kekotoran yang boleh mencemarkannya. Di sinilah fungsi ilmu, yang menerangkan mana yang halal, mana yang makruh dan mana yang haram. Benda yang haram, makruh dan syubhah inilah yang berpotensi mengotorkan fitrah kita. Agen- agennya pula adalah nafsu yang tersembunyi dalam diri, hasutan syaitan dan di bantu oleh musuh- musuh yang berupa manusia yang melampaui batas yang di gelar thaghut. Mana mungkin orang yang jahil dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk dengan sebenarnya. Bahkan segala pertimbangan yang dibuat hanyalah hasil daripada dorongan hawa nafsu dan hasutan syaitan dan manusia syaitan semata.


Oleh itu, andai diri kita telah melakukan maksiat, sebenarnya kita telah mengotorkan fitrah kita. sebagaimana maksud hadith setiap kali kita melakukan dosa maka tertitiklah satu titik hitam pada kalbu kita.


Maka jelaslah pada kita, bahawa tujuan dakwah kita kepada diri adalah untuk membersihkan fitrah kita daripada kekotoran dosa. Dakwah kepada manusia bertujuan mengembalikan mereka kepada fitrah. Kembali kepada fitrah beerti kembali beramal dengan kesyumulan fitrah Islam.


Mana mungkin kita membersih sesuatu kotoran dalam takungan yang kotor. Oleh itu, langkah pertama bagi membersihkan fitrah kita adalah dengan samaada;


1. Membawa diri kita/manusia kedalam suasana yang baik( biah solehah). (hadir kemajlis- majlis tazkirah, usrah dsb) atau,


2. Membawa suasana yang baik (biah solehah) berada di sekitar kita/ manusia (berada dalam jemaah Islam yang mengamalkan agama secara syumul, mewujudkan biah solehah dsb).


Dalam melaksanakan 2 perkara asas perubahan inilah kita akan berhadapan dengan musuh- musuh yang telah bersumpah dihadapan Allah untuk menghalang kita.. insyaAllah kita akan bincangkan halangan- halangan dalam berdakwah pada sesi akan datang


Wallahua'lam.