27 January 2008

Pujukan Allah Memotivasi Jiwa Daei.

Sahabatku sekalian....
Andai kau berduka...
Tadabburlah ayat- ayat ini...


Demi waktu Dhuha.

dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),

Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.

Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang.

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu mengherdiknya.

Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan. (ad-Dhuha)

No comments: